Korzystam

5 powodów negatywnej decyzji kredytowej


Złożyliśmy wniosek w banku o kredyt. Wszelkie formalności zostały dopełnione. Jesteśmy pewni, że spełniamy warunki stawiane przez instytucję finansową potencjalnym kredytobiorcom. Mamy dobrą pracę, stałe dochody, płacimy rachunki w terminie… Poza tym bank dostaje zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Jednak jakie jest nasze zdziwienie, a wręcz niedowierzanie, kiedy instytucja finansowa decyduje o nieprzyznaniu nam potrzebnej kwoty. Przyczyn może być wiele. Oto 5 popularnych powodów negatywnej decyzji kredytowej.

Podanie przyczyny, dla której instytucja kredytująca odmówiła udzielenia nam finansowania – czy to w postaci kredytu konsumenckiego, czy też hipotecznego – jest jej dobrą wolą. Zwykle banki po prostu wydają negatywną decyzję kredytową nie wyjaśniając powodów, dla których nie chcą nas wspomóc finansowo. Co gorsza dla potencjalnych kredytobiorców, mają do tego pełne prawo, bo w tej kwestii nie ma żadnych regulacji nakazujących uzasadnienie takiego, a nie innego werdyktu. To znacznie utrudnia nam życie, bo nie znając przyczyny odmowy ciężko jest coś poprawić. Tym bardziej, że – parafrazując, co bank to obyczaj i bywa tak, że jedna instytucja nie będzie skora udzielić nam kredytu, a w drugiej bez problemu dostaniemy pieniądze i to w kwocie wyższej niż potrzebujemy. Wynika to chociażby z tego, że każda instytucja działa według swoich procedur i wytycznych w zakresie oceny ryzyka kredytowego. Jednak istnieje kilka elementarnych kwestii, które najczęściej dyskredytują nas w oczach banku.

Historia kredytowa w BIK

Na historię kredytową składają się wszelkie informacje z banków lub SKOK-ów na temat tego, jak radzimy sobie z obsługą produktów finansowych – kredytów, pożyczek, kart kredytowych, kart debetowych czy limitu w ROR. Są to zarówno pozytywne wpisy (przy terminowych spłatach), jak i negatywne (przy opóźnieniach lub zaległościach). Bez czystej karty w Biurze Informacji Kredytowej nie mamy praktycznie co marzyć o uzyskaniu kredytu. Co istotne, dane są przekazywane do Biura każdorazowo, gdy składamy wniosek kredytowy czy pożyczkowy, a także w momencie, gdy pełnimy rolę poręczyciela. Potem, w trakcie obsługi zobowiązania, również w tym miejscu gromadzone są informacje, jak radzimy sobie ze spłatą. Zwykle instytucje finansowe współpracujące z  BIK przekazują dane co najmniej raz w miesiącu. Kluczowe jest to, że będą one tam widnieć, aż spłacimy kredyt lub sami cofniemy zgodę na przetwarzanie tych danych przez kolejne 5 lat od uregulowania zobowiązania. Informacje w BIK mogą pozostawać również przez okres do 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania, gdy nie spłaciliśmy kredytu lub dopuściliśmy się zwłoki o co najmniej 60 dni w wypełnieniu warunków wynikających z umowy zawartej z bankiem.  Może więc być tak, że bank analizując naszą historię kredytową za okres ostatnich trzech lat natknie się na trudności z terminowym regulowaniem dawnego kredytu i z tego powodu wyda negatywną decyzję. Jeśli uregulowaliśmy wszystkie zaległości, a w Biurze wciąż widniejemy jako dłużnik, możemy poprosić kredytodawcę, wobec którego byliśmy zadłużeni, o usunięcie lub zmodyfikowanie nieaktualnych danych. BIK nie ma prawa usuwać czy zmieniać informacji otrzymanych od banku na temat konkretnego klienta. Bywa tak, że w BIK mamy tylko pozytywną historię kredytową, ale i tak nie dostaniemy pieniędzy. Wynika to z innych elementów składających się na politykę kredytową danego banku.

Zatrudnienie

Najlepszymi klientami w oczach banku są osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. Przychylnie traktowani są również posiadacze umów o pracę na czas określony, ale pod warunkiem, że minął już odpowiedni okres jej trwania np. 3 lub 6 miesięcy. Staż zatrudnienia liczy się także w przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz samozatrudnienia. Będąc na okresu próbnym, możemy być pewni odrzucenia wniosku kredytowego. Znaczenie dla wydania decyzji o przyznaniu lub nie kredytu decyduje także… firma, w której jesteśmy zatrudnieni. Banki posiadają wewnętrzne listy opisujące kondycję wybranych przedsiębiorstw. Jeśli np. mają informację, że w firmie A szykują się grupowe zwolnienia, wówczas jej pracownicy zwykle odchodzą z kwitkiem, a nie potrzebną kwotą pieniędzy.

Ocena scoringowa (scoring kredytowy)

Scoring kredytowy to ocena ryzyka, jakie wiąże się z pożyczeniem nam pieniędzy na podstawie sumy punktów, które są zbiorem pewnych cech. Skala zaczyna się od 192 punktów, a kończy na 631 punktach. Im wyższy mamy wynik, tym bank uznaje nas za bardziej wiarygodnego klienta, a uzyskanie kredytu jest bardziej prawdopodobne. W ramach scoringu kredytodawca zwróci uwagę na m.in. nasz wiek, stan cywilny, wykształcenie, status mieszkaniowy, miejscowość, w której mieszkamy, liczbę osób pozostających na utrzymaniu, wysokość miesięcznych dochodów oraz okres zatrudnienia w danej firmie, na określonym stanowisku oraz rodzaj umowy. Znaczenie będzie miało posiadanie telefonu, samochodu, ubezpieczenia na życie, rachunków bankowych itp. Dane te są odnoszone do statystycznych wyników rzetelnych kredytobiorców. Gorzej, gdy nie figurujemy w BIK, bo np. nigdy nie braliśmy kredytu. Wówczas dla banku jesteśmy klientem podwyższonego ryzyka. Podobnie jest w sytuacji, gdy jesteśmy singlem. Wprawdzie nasza zdolność kredytowa jest wyższa niż 4-osobowej rodziny, jednak to ona jest na uprzywilejowanej pozycji w drodze po kredyt.

Wskaźnik DtI

DtI, czyli Debt to Income, tłumaczy się jako stosunek długu do dochodu. Mówiąc prościej, kiedy będziemy się ubiegać o kredyt hipoteczny, bank sprawdzi, jak wygląda relacja rat zobowiązania, o które się ubiegamy do osiąganego aktualnie dochodu netto. Tym sposobem bank będzie miał obraz tego, jak wysoka może być rata zobowiązania, aby nie przekraczała ustalonego wskaźnika. Zgodnie z Rekomendacją T, każda instytucja finansowa określa samodzielnie poziom współczynnika DtI.

Wiek

Kredyt hipoteczny zwykle wiąże nas z daną  instytucją  finansową na 20-30 lat. To długi okres, a w trakcie mogą mieć miejsce różne sytuacje losowe. Jednak bank bardziej interesuje to, ile mamy lat w momencie składania wniosku o kredyt. Wiek 50 i więcej lat jest poważną przeszkodą w uzyskaniu zobowiązania. Najczęściej banki stawiają górną granicę na poziomie 70-75 lat, ale jest to maksymalny wiek, w jakim można spłacić kredyt, a nie go uzyskać.

[FM_form id="2"]
Korzystam
Tony Scott – wspomnienie mistrza kina akcji
Korzystam
Nietypowy kalendarz – każdy dzień to święto!
Korzystam
Radio nasze powszechne