Doświadczam

Jak ułatwić naukę dzieciom z dysleksją?


Wakacje dobiegły końca, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dla uczniów to czas zgłębiania wiedzy, nowych wyzwań, ale niestety także stresu związanego z chodzeniem do szkoły. Presja związana z nauką oraz wymaganiami społecznymi towarzyszy także rodzicom, którzy –  jak wiadomo – chcą dla swoich pociech jak najlepiej. Aktywnie uczestniczą w procesie edukacyjnym,  na przykład pomagając w odrabianiu lekcji. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko osiągało jak najlepsze wyniki. Niektórzy z nas muszą jednak zmierzyć się z problemem dysleksji u dzieci, który utrudnia im przyswajanie wiedzy i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dysleksja jest specyficznym problemem w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Zaburzenia te nie tylko powodują poważne kłopoty u dziecka, ale napawają trudności rodzicom i nauczycielom. Dzieci z dysleksją doznają wielu niepowodzeń w szkole. Gorsze wyniki przekładają się na spadek motywacji do nauki, przez co takie dzieciaki są często zniechęcone do uczenia się i pracy nad sobą.

Dysleksja może być tylko zaczątkiem problemów. Zdarza się, że dyslektycy bezkrytycznie akceptują swoje słabe strony. Uważają, że skoro cierpią na tę przypadłość, mogą robić błędy i nie czytać książek. To prowadzi do stagnacji albo pogarszania się umiejętności czytania i pisania u ucznia. Z tego powodu ważne jest, żeby uczniowi nie tylko pomagać, ale także wzbudzać w nim motywację do nauki i pracy nad sobą. Pomocy dziecku dyslektycznemu mogą udzielać nauczyciele i specjaliści, jednak powinni robić to też rodzice.

Wsparcia można szukać u specjalisty logopedy, u pedagoga szkolnego, albo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Z dzieckiem dyslektycznym należy pracować cały czas, motywować, aktywizować do działania i pracy na sobą, wyrabiać nawyki do stałego korzystania ze słownika ortograficznego.

Jeśli zauważymy, że dziecko napotyka problemy w czytaniu, możemy mu pomóc stosując określone ćwiczenia:

 • Czytanie na raty – kluczowa jest systematyczność. Dziecko powinno przeczytać codziennie jedną bądź dwie strony książki. Ważne jest, żeby czytało na głos,
 • Czytanie w chórze – czyli wspólnie z dorosłym (dorosły nieco ciszej niż dziecko),
 • Czytanie dziecku na głos,
 • Samodzielne czytanie po cichu,
 • Streszczenie przeczytanego tekstu – to ćwiczenie ma na celu usprawnienie opowiadania ustnego, bądź pisemnego. Dyskusja nad tekstem,
 • Podsumowanie przeczytanego rozdziału – streszczenie i omawianie wybranych problemów.

W celu przezwyciężania problemów z ortografią możemy zastosować kilka prostych ćwiczeń:

 • Założenie zeszytu do ćwiczeń ortograficznych,
 • Systematyczne powtarzanie i utrwalanie zasad pisowni,
 • Na końcu zeszytu, dziecko zakłada słownik trudnych wyrazów,
 • Uważne czytanie tekstu dyktanda,
 • Rodzić dyktuje tekst dyktanda, sprawdza je i zaznacza wyrazy, w których jest błąd,
 • Wyrazy można zastosować w krzyżówce, napisać kolorowym flamastrem, zastosować naukę poprzez zabawę.

Dziecku z dysleksją należy pomagać w odrabianiu lekcji. Niemniej jednak, bardzo istotne jest to, aby stopniowo wdrażać je  w wykonywanie zadań domowych samodzielnie. Dzieci z poważnymi trudnościami z nauką bądź motywacją powinny mieć poczucie, że rodzic nad nim czuwa i że zawsze może się do niego zgłosić po pomoc. Zadania, szczególnie te trudniejsze, mogą być odrabiane w brudnopisie, a potem konsultowane z rodzicem. Warto pamiętać, żeby okresy samodzielności stopniowo wydłużać, a obecność osoby dorosłej powinna się ograniczyć do kontroli poszczególnych etapów odrabiania pracy domowej.

Często w przypadku dysleksji osłabiona jest zdolność przetwarzania informacji językowych, dlatego ważne jest, żeby popracować nad jej usprawnieniem. W tym celu również można zastosować naukę poprzez zabawę, np. tworzenie rymów do wyrazów czy nowych wyrazów rozpoczynających się od ostatniej litery wyrazu poprzedniego. Dobór odpowiednich ćwiczeń warto konsultować z terapeutą.

Praca rodzica z dzieckiem dyslektycznym powinna mieć na celu zapobieganie pogłębianiu się objawów. Porażki, jakie ponosi dziecko w szkole, przyczyniają się do zmniejszenia wiary we własne możliwości i umiejętności, a tym samym zniechęcają do dalszej nauki. Głównym zadaniem rodziców i nauczycieli jest zatrzymać i odwrócić ten proces. Ważne by dziecko wspierać i akceptować jego niedoskonałości, wzbudzać w nim poczucie chęci poznania różnych sytuacji, szukać indywidualnych cech i umiejętności, które może rozwijać. Dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach, które zgodne są z jego potrzebami. Zabawy dydaktyczne powinny być tak dobrane, żeby z jednej strony dziecko się nie nudziło i chciało w nich uczestniczyć, z drugiej powinny być odpowiednio dobrane do jego umiejętności. Te aktywności nie mogą zniechęcać zbyt wysokim poziomem trudności. Najlepsze efekty można osiągnąć opierając się o pozytywne emocje, tworząc poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności. Postępy dziecka zależą w dużym stopniu od jego relacji z rodzicami i nauczycielem. Postawa jaką przyjmuje nauczyciel jest bardzo ważnym elementem kształtowania wizerunku szkoły przyjaznej dziecku o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Bardzo ważne w pracy z dzieckiem dyslektycznym jest to, żeby go nie wyśmiewać ani nie ukrywać przed nim jego deficytów. Dziecko, które w rodzicach znajduje oparcie, ma poczucie bezpieczeństwa, a także świadomość swoich niedoskonałości będzie lepiej reagować na trudne sytuacje, które są nieuniknione. Trudności w szkole można potraktować jako trening radzenia sobie z różnymi sytuacjami w dorosłym życiu.

family-960450_960_720

Praca z dzieckiem dyslektycznym nie tylko opiera się na niwelowaniu jego słabości. Ważnym elementem tej pracy jest wykorzystywanie wszelkich sytuacji szkolnych do kształtowania jego więzi z rówieśnikami. Z dzieckiem dyslektycznym należy budować pomost zaufania, tak aby miało poczucie wsparcia. Jeśli zostanie zlekceważone, może zamknąć się w sobie i zniechęcić do dalszej pracy nad sobą i do zdobywania wiedzy.

[FM_form id="2"]
Doświadczam
Gdzie na piwo?
Doświadczam
Wieczne polowanie – Wojciech Plewiński o fotografii
Doświadczam
Za co kochamy niemiecką motoryzację?