Doświadczam

Abandonware – gry porzucone


Historia gier komputerowych przypomina losy kina w przyspieszeniu. Dość długo trwał okres niemy, w którym obecna była muzyka, a postacie nie miały głosu. Potem nadszedł trójwymiar. Jednak do dziś są osoby, które wolą płaskie,...