Myślę

Jak to jest z tą globalną wioską?


„Narastająca ilość danych i coraz bardziej złożony obraz świata (…) którego zmienność i zawikłanie kwestionują wszelką refleksję uogólniającą.” Tak globalizację opisywał jeden z największych polskich reportażystów – Ryszard...