Mieszkam

Pierwsze osiedle zrównoważone w Krakowie


W ubiegłym tygodniu odbyła się bardzo ważna dla nas uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nasze osiedle. Tym samym oficjalnie rozpoczęła się  budowa pierwszego etapu osiedla Fi – pierwszego osiedla zrównoważonego w...