Doświadczam

Kampanie społeczne. Subiektywny przegląd najciekawszych perełek


Za pomocą obrazu, dźwięku można uświadomić opinii publicznej wiele istotnych spraw i kwestii, o których istnieniu nie zawsze chcemy mówić na głos. Wedle zasady póki się o tym nie mówi, problem nie istnieje. Formy przekazu są...