Mieszkam

Cohousing po polsku – czy to ma sens?


Idea wspólnego budownictwa i osiedli socjalnych jednym kojarzy się z niezdrową komuną, innym – z nowoczesnym pomysłem. Cohousing budzi wiele emocji. Okazuje się jednak, że także w warunkach polskich ma rację bytu. I przybiera...