Doświadczam

Samodzielne dziecko


Samodzielne dziecko to duma rodziców. Oczywiście wspólne odkrywanie świata jest wspaniałe, ale naprawdę warto pozwolić nawet maluszkom na pewną samodzielność.