Doświadczam

Śladem najpiękniejszych polskich murali


W dekadenckich młodopolskich czasach, tropem artystów, ówcześni mieszczanie odkrywali na nowo polską wieś. Choć nie każdy, jak Wyspiański, szukał żony „chłopki”, to dużą popularnością cieszyły się weekendowe wypady na łono...