Mieszkam

Spółdzielczość po szwajcarsku


Dwadzieścia lat temu grupa socjologów, filozofów, projektantów i artystów postanowiła stworzyć w Zurychu eksperymentalną spółdzielnię mieszkaniową. Jak na eksperyment na żywym organizmie udał się on nad wyraz dobrze.