Mieszkam

Barwa światła – gdzie jakie światło? Czy oświetlenie ma wpływ na samopoczucie człowieka?


Aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować, potrzebuje światła. Wzrok to bodaj najważniejszy zmysł, pozwalający dzięki światłu na orientację w przestrzeni. Czy jednak wpływa ono w jakikolwiek sposób na inne aspekty naszego...