Korzystam

Ewolucja roli dziadków w wychowaniu


Zapewne każda rodzina ma właściwe sobie relacje i zwyczaje. Faktem jest jednak to, że współcześni ludzie w średnim wieku i emeryci są już nieco inni niż za czasów, gdy to my sami siedzieliśmy na kolanach naszych dziadków.